Các khoá thi

SV ghi danh vào đây để được:

1. Xem hướng dẫn về cách thi trực tuyến.

2. Tham gia các bài thi thử (tự luận,trắc nghiệm)

3. Đặt câu hỏi trên diễn đàn về những thắc mắc liên quan đến việc học/thi trực tuyến

4. Điểm danh