Khóa học trang bị cho người học các khái nim vđiu khin lp trình chính xác theo ni dung đã hc, trình bày được cu trúc và phương thc hot đng ca các lnh cơ bnThc hin lp trình các bài tp ng dng dùng PLC đt các yêu cu vkthut và công nghệ, kết ni mch đin theo yêu cu công ngh


Thông tin liên hệ

KS Nguyễn Thanh Lâm

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Mobi/Zalo: 0905.127121

Email: lamvinhlinh2012@gmail.com


Dùng cho lớp Công nghệ ô tô - Hệ trung cấp